Umowa Kredytowa

Zdecydowałeś się na zakup mieszkania lub domu ze wsparciem kredytu hipotecznego i przed Tobą gromadzenie dokumentacji niezbędnej do kompletnego wniosku? W tym artykule przedstawiamy listę najważniejszych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
umowa kredytowa krok po kroku

Umowa kredytowa – jakie dokumenty?

Starając się o kredyt skompletuj podstawowe dokumenty osobowe i sprawdź ich ważność.

 • dowód osobisty;
 • inny dowód tożsamości (prawo jazdy, paszport);
 • w przypadku małżeństw posiadających rozdzielność majątkową – dokument potwierdzający ten stan;
 • w przypadku małżeństw w separacji bądź po rozwodzie odpowiednie orzeczenie sądu 

Niezbędne dokumenty dochodowe, które potwierdzają Waszą zdolność kredytową

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach;
 • wyciąg z rachunku bankowego za okres 6 – 12 miesięcy

Zazwyczaj banki wymagają również 

 • deklaracja PIT37
 • umowa o pracę jeżeli jest na czas określony , a także świadectwo pracy jeżeli w ostatnim czasie była zmieniona

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o kredyt dla przedsiębiorców

 • decyzja o nadaniu numerów NIP i REGON
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej;
 • deklaracja PIT-36 za ostatni rok
 • zaświadczenie o dokonywaniu regularnych wpłat w ZUS i US;
 • wydruk z księgi przychodów i rozchodów

Jeżeli posiadacie inny kredyt lub w niedługim czasie został spłacony, bank może wymagać zaświadczenia o obsłudze kredytu lub zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu.

W przypadku kredytu konsolidacyjnego niezbędne będzie okazanie umowy kredytowej i aktualne saldo zadłużenia.

Jeżeli wyżej wymienione dokumenty masz już w komplecie, pozostaje wypełnić poprawnie wnioski i złożyć je w wybranych bankach. Najlepiej zrobić to pod okiem doradców kredytowych, którzy jak nikt inny znają reguły ubiegania się o kredyt.

Umowa Przedwstępna

Umowa przedwstępna zabezpiecza obie strony transakcji. Umowa przedwstępna reguluje założenia umowy deweloperskiej, między innymi cenę sprzedaży. Większość tego typu umów przyjmuje formę aktu notarialnego. Umowa przedwstępna wiąże się z uiszczeniem opłaty zaliczki lub zadatku. Warto się upewnić, która z tych form będzie dotyczyła Twojej umowy.

Złożenie poprawnie wypełnionych wniosków oraz wszystkich dokumentów do banku

Po upewnieniu się o wszystkich wymaganych dokumentach i poprawnie wypełnionych wnioskach, należy złożyć je do banku. Zgodnie z przepisami, bank ma 21 dni na rozpatrzenie wniosku. 

Rozpatrzenie wniosku składa się z kilku etapów

 • Szczegółowa weryfikacja
 • Weryfikacja dokumentacji i poprawności wypełnionego wniosku.
 • Ocena scoringowa

Ocena w postaci punktowej – większa ilość punktów zwiększa wiarygodność kredytowa klienta. Bank porównuje profil potencjalnego kredytobiorcy z profilem osób, które dostały pozytywną ocenę kredytową z profilami osób, które już uzyskały kredyty.

Historia klienta w BIK

Rejestr BIK, generuje dostęp na temat aktualnych zobowiązań swojego potencjalnego klienta oraz dotychczas spłaconych przez niego pożyczek i kredytów. BIK punktuje ocenę klienta, a na życzenie instytucji finansowej dołącza również dane z BIG InfoMonitor. Te informacje pomagają w  ocenie wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Dla banku istotna jest  terminowość regulowania należności (również takie, jak rachunki za telefon), czy zdarzały mu się opóźnienia lub czy ma na swoim koncie niespłacone zobowiązania.

Analiza prawna dokumentacji

Wszystkie dokumenty dostarczone przez klienta muszą zostać poddane analizie prawnej, pod względem oszacowania ryzyka, jakie niesie ze sobą współpraca z danym klientem.

Analiza ekonomiczna

Bank sprawdza zdolność kredytową i głównie ocenia możliwość spłaty zobowiązania, o które wnioskujesz, w tym odsetki. Wstępną analizę zazwyczaj wykonuje się z doradcą finansowym/kredytowym.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest przeprowadzona w celu utwierdzenia stosownie zabezpieczonych środków pieniężnych. 

Wyceny może dokonać pracownik banku. Wartość nieruchomości jest szacowana na podstawie porównania z innymi nieruchomościami o podobnych parametrach.

Weryfikacja techniczna oraz sprawdzenie operatu szacunkowego

Wycena nieruchomości jest dokonywana przez bank oraz przez rzeczoznawcę majątkowego – jeżeli bank akceptuje dokument wydany przez rzeczoznawcę zewnętrznego. Jego wycena określana jest jako operat szacunkowy. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym. Przedstawia się w nim zarówno dane dotyczące wartości nieruchomości, jak również sposób, w jaki dokonano wyceny.

Wydanie decyzji kredytowej i wydanie umowy kredytowej

Zanim podpiszesz umowę kredytową możesz poprosić o przesłanie projektu, w celu wcześniejszego zapoznania się. 

Następnie następuje Podpisanie umowy kredytowej i  Zawarcie umowy przeniesienia własności.

Nieruchomości z rynku pierwotnego – jeśli budowa nieruchomości nie jest zakończona, aktu własności jeszcze nie otrzymasz. Jeśli nieruchomość jest gotowa niezbędny dokument otrzymasz od razu.

Nieruchomości z rynku wtórnego – przeniesienie własności następuje u notariusza, gdzie stawia się sprzedający i kupujący. Pamiętaj, aby zgromadzić niezbędne dokumenty nieruchomości, o których pisaliśmy tu https://avenue-estate.com/jakie-dokumenty-sa-potrzebne-do-sprzedazy-mieszkania/