Umowa deweloperska – o czym powinieneś wiedzieć?

Umowa deweloperska podpisywana jest przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego. O czym powinieneś wiedzieć zanim podpiszesz umowę deweloperską i na co należy zwrócić uwagę? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w tym wpisie

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Umowa deweloperska podpisywana jest przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego.  

Przepisy zawarte w umowie deweloperskiej zostały prawnie uregulowane w Ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „Ustawa deweloperska”). 

W umowie deweloperskiej zostały zawarte prawa i obowiązki nabywcy mieszkania i dewelopera. 

O czym powinieneś wiedzieć zanim podpiszesz umowę deweloperską i na co należy zwrócić uwagę? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w tym wpisie 🙂 

Umowa Deweloperska 

Umowa deweloperska podpisywana jest przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego od dewelopera. Dokument ten sporządzany jest w formie aktu notarialnego i mogą go zawrzeć wyłącznie osoby fizyczne. Celem umowy deweloperskiej jest zabezpieczenie interesów obu stron – nabywcy mieszkania oraz dewelopera realizującego inwestycję. Deweloper zobowiązuje się sprzedać nabywcy wybrany lokal mieszkaniowy. Umowa deweloperska określa zapisy uregulowane ustawą deweloperską. Brak zapisów oznacza nieważność umowy.  

Umowa deweloperska zawiera także: 

  • Zobowiązanie dewelopera do wybudowania inwestycji 
  • Ustanowienie odrębnej własności wybranego lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności wraz z prawami do korzystania z mieszkania na rzecz nabywcy 
  • Gwarancję, że wybrany lokal mieszkalny nie zostanie sprzedany innym zainteresowanym 
  • Gwarantuje zapisaną w umowie cenę oraz zabezpieczenie dokonanej płatności na poczet ceny mieszkania 
  • zabezpieczenia zastosowane przez dewelopera w odniesieniu do wpłat nabywców mieszkań w danej inwestycji 
  • Wpis roszczenia nabywcy mieszkania do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, dokonany przez sąd wieczystoksięgowy 
  • Określa w jakich przypadkach nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy deweloperskiej – niedotrzymanie przez dewelopera zobowiązanych terminów, a także określa sankcje z tym związane i warunki zwrotu poniesionych przez nabywcę kosztów.  

Umowa deweloperska, a umowa przedwstępna

Przede wszystkim umowa przedwstępna odnosi się do nieruchomości już oddanej do użytkowania i może być zawierana zarówno z klientem indywidualnym i biznesowym. Umowa przedwstępna podpisywana jest przed zawarciem umowy ostatecznej i może być zawarta w zwykłej formie pisemnej bądź w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu zobowiązuje sprzedającego i kupującego do zawarcia (w najbliższej przyszłości) umowy sprzedaży lokalu, który jest już wybudowany i najczęściej posiada założoną księgę wieczystą. W umowie przedwstępnej często określa się wysokość zadatku, jaki nabywca wpłacił na poczet całości kwoty. Umowę przedwstępną zawierają także nabywcy nie będący osobami fizycznymi – także w sytuacji, gdy nieruchomość jest w trakcie budowy. 

Umowę deweloperską podpisuje się, gdy zakupiona przez klienta indywidualnego nieruchomość jest jeszcze w trakcie budowy.