Najem okazjonalny – czym jest?

Zastanawiałeś się czym jest najem okazjonalny? Z artykułu dowiesz się, jakie korzyści niesie za sobą najem okazjonalny, jakich dokumentów potrzebujesz i jaki jest jego przybliżony koszt.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, wprowadziły termin “najmu okazjonalnego” do polskiego prawa. Z artykułu dowiesz się, czym właściwie jest najem okazjonalny i na czym polega.

Przeznaczenie

Najem okazjonalny przeznaczony jest tylko dla osób prywatnych. Zarówno wynajmującym, jak i najemcą może być wyłącznie osoba fizyczna. Wynajmujący nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości, a najemca zastrzega, że nieruchomość będzie służyła mu tylko do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Aspekt prawny

Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest w formie pisemnej, na czas oznaczony pod rygorem nieważności, a czas jej trwania nie może przekroczyć 10 lat. Po upływie tego czasu umowę można przedłużyć o maksymalnie kolejne 10 lat. Wszystkie zmiany umowy muszą być dokonywane na piśmie. 

Umowa musi zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W oświadczeniu należy zaznaczyć, że jest to umowa najmu okazjonalnego, inaczej zostanie ona uznana za zwykły wynajem.

Kaucja w najmie okazjonalnym

Kaucja na wypadek kosztów spowodowanych szkodami, wyrządzonymi przez najemcę, nie może przekroczyć kwoty 6-krotnego miesięcznego czynszu. Z drugiej strony, właściciel nieruchomości musi zwrócić kaucję w ciągu miesiąca, po potrąceniu należności, dlatego zarówno właściciel, jak i najemca są zabezpieczeni.

Wymagane dokumenty

Dodatkowe dokumenty, które wymagane są podczas składania oświadczenia do Urzędu Skarbowego to:

  • oświadczenie najemcy, które jest złożone w formie aktu notarialnego, mówiące o poddaniu się egzekucji i jednocześnie zobowiązujące do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu; 
  • wyznaczenie przez najemcę lokalu, w którym zamieszka po eksmisji – dokument musi być podpisany przez właściciela danej nieruchomości;
  • oświadczenie właściciela lokalu ze zgodą na zamieszkanie nieruchomości przez najemcę.

Co daje najem okazjonalny?

Najem okazjonalny bardzo zabezpiecza właściciela nieruchomości przed nieuczciwym lokatorem. Nie obowiązuje wówczas okres ochronny, który uniemożliwia przeprowadzenie eksmisji między 1.11. a 31.03. Zdjęcie okresu ochronnego dotyczy również kobiet w ciąży, niepełnosprawnych, nieletnich i obłożnie chorych. Wynajmujący ma możliwość wyznaczenia terminu eksmisji nawet za 7 dni.