Kto płaci za umowę notariuszowi?

Nabycie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Dokonanie czynności notarialnych związane jest z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Kto płaci za notariusza przy zakupie mieszkania?

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Według polskiego prawa nabycie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Dokonanie czynności notarialnych związane jest z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Dowiedz się co to za opłaty i kto płaci za notariusza przy zakupie mieszkania.

Koszty notarialne związane z zakupem nieruchomości

Przy zakupie mieszkania poza kosztem samej nieruchomości należy wziąć pod uwagę tak zwane koszty dodatkowe. Jednym z nich jest opłata notarialna. Nabycie nieruchomości wymaga aktu notarialnego zgodnie z polskim prawem. W skład kosztów notarialnych wchodzą: Taksa notarialna – wynagrodzenie notariusza, podatki (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz opłaty sądowe. Wysokość wynagrodzenia notariusza nie jest stała, ustala się ją indywidualnie. Wysokość taksy opiera się jedynie na wartości transakcji.

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, poza stałymi opłatami, należy uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych, który aktualnie wynosi 2 proc. ceny mieszkania. Przy zakupie nieruchomości o wartości 500 tys. złotych, będziemy musieli zapłacić dodatkowe 10 tys. złotych w kancelarii notarialnej.

Kolejną opłatą notarialną jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej i wpisu hipoteki zwykłej do księgi wieczystej.

Opłata sądową jest zależna od tego czy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą i jakie zawiera wpisy. Często poza wpisem własności nowego właściciela z księgi należy wykreślić inne wpisy, co ostatecznie wpływa na wysokość opłaty sądowej.

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania od dewelopera nie obejmują konieczności opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Jakie są koszty notarialne przy zakupie działki?

Wysokość taksy jest zależna od przeznaczenia działki. Jeżeli będzie to działka budowlana z przyłączami mediów, możemy spodziewać się połowy maksymalnej stawki taksy notarialnej. Podobnie jest przy zakupie działki z domem mieszkalnym.

Jakie są Koszty notarialne przy zakupie domu?

Wysokość taksy uzależniona jest od wartości domu. Przy zakupie domu za 1 mln złotych taksa wyniesie 4770 zł. + VAT. Takie opłaty ponosi się niezależnie od tego czy dom jest darowizną od rodziców czy też nowy, koszty notarialne są w tym przypadku te same. 

Niestety w tej kwestii nie uda nam się wiele zaoszczędzić, nawet jeśli ziemia, na której stanie nasz dom zostanie podarowana od naszych rodziców czy dziadków w postaci przepisania działki. Koszty notarialne w tej sytuacji są takie same jak przy zakupie nieruchomości.

Kto ponosi koszty notarialne przy zakupie mieszkania?

Chociaż jest to prawnie uregulowana kwestia, przyjęło się, że wynagrodzenie notariusza, wraz z podatkiem VAT, płaci kupujący. Strony mogą oczywiście umówić się inaczej.

Kupujący opłaca również podatek od czynności cywilnoprawnych, co zawarte jest w akcie notarialnym, jednak w przypadku mieszkania od dewelopera podatek ten płaci deweloper. 

Opłaty sądowe najczęściej ponoszą kupujący. Podsumowując Kto ponosi koszty notarialne kupujący czy sprzedający? Najczęściej kupujący, tak się przyjęło. Jednak strony mogą ustalić inaczej.